Boringen godt i gangI rauhaugitt er mineralene med REE-metallene fordelt på en annen måte (representert ved brune flekker) enn i de andre bergartene i Fensfeltet. Det betyr at malmen kan oppkonsentreres på en enklere måte. Gjennomsnittlig innhold av REE-oksider i den delen av Fensfeltet som REE Minerals har undersøkt er 1,08 prosent. Konsentrasjoner opp mot fem prosent forekommer over kortere intervaller. Foto: Sven Dahlgren

Boringen godt i gang

NGU startet for to uker siden boringen av de dype borehullene i Fensfeltet. Hensikten er å få bedre kunnskap om størrelsen på REE-ressursen.

Etter en litt kronglete start er NGU og Regiongeologen i Buskerud, Telemark og Vestfold godt i gang med boringen av de 2 dype hullene i Fensfeltet i Telemark.
Fensfeltet får millioner.
Nå har de startet boring.
Framdfiften er på 30-40 meter per dag, og planen er å bore til 1000 meter. Hvis det oppstår boreproblemer, eller boret går inn i sidebergarten, kan operasjonene bli avsluttet på et mindre dyp.
I beste fall er det første hullet ferdig boret før året er omme.

«Det grønne skiftet er ikke mulig uten sjeldne jordartsmetaller. Det blir hevdet at Norge kan ha en forekomst i verdensklasse.»
En europeisk ressurs.

 

X