Brevik fortsatt foretrukketDe gamle dagbruddene på Langøya i Oslofjorden er i ferd med å fylles opp med farlig avfall. Kalksteinene og vanntrykket gjør at veggene er potte tette. Men nå er det snart fullt, og de gamle kalksteinsgruvene i Brevik er foreslått som nytt deponi. Nå har regjeringens ekspertutvalg sagt nei til dette alternativet. Foto: NOAH

Brevik fortsatt foretrukket

Miljødirektoratet foretrekker fortsatt Brevik som lokasjon for det nye deponiet for farlig avfall.

Brevik i Porsgrunn, Rekefjord i Sokndal, Lervika i Kvinesdal og Raudsand i Nesset kommune er de fire alternativene for nytt deponi for farlig avfall i Norge. I en ny rapport fra Miljødirektoratet kommer det nå frem at industriselskapet Kronos Titan, som leverer svovelsyre, en viktig ingrediens i teknologien som i dag benyttes for å deponere farlig avfall, ikke ønsker å levere til Rekefjord, Lervika eller Raudsand. Dermed seiler Brevik igjen opp som foretrukket lokasjon for Miljødirektoratet.
Bakgrunnen for rapporten Miljødirektoratet nå har lagt frem, er at Klima- og miljødepartementet tidligere i år bad om mer informasjon fra Kvinesdal og Nesset. Men både Nesset og Kvinesdal har basert seg på å nøytralisere avfallet i et deponi ved å bruke svovelsyre og flyveaske.
– Og hvis svovelsyren ikke blir fraktet til dem, betyr det at prosessene for å deponere avfallet må være basert på en annen teknologi enn det som blir brukt i dag, sier Pål Spillum i Miljødirektoratet til NRK.
Les hele saken på nrk.no

Newer Post
X