Bunnen er nåddBunnen er nådd, så heretter går det bare oppover. I oktober var byggegropa for Nasjonalmuseet ferdig utgravd. Dermed kunne byggingen starte. Grunnsteinen skal legges ned 2. mai 2016, og bygget forventes ferdig i 2019. Foto: Halfdan Carstens

Bunnen er nådd

Byggegropa er ferdig utgavd. Nå starter byggingen av Nasjonalmuseet som skal stå klar til publikum om fem år.

– Fra nå av går det bare oppover, kunne de to statsrådene Torhild Widvey og Jan Tore Sanner konstatere, da de i oktober satte fotavtrykket sitt på den første betongplaten på det nye nasjonalmuseet.
Den ti meter dype og 13.000 m2 store byggegropa er ble ferdig tidlig i september, etter at arbeidet ble påbegynt i mars 2014. HAB Construction stod for jobben.
– Så langt har alt gått etter både planen og budsjettet, kunne adm. dir. i Statsbygg, Harald Nikolaisen konstatere da han inviterte til en kort seremoni for å feire milepælen.
Nå har arbeidet med å reise den fem etasjer høye bygningen begynt. I første omgang dreier det seg om betong, der AF Gruppen fikk tildelt entreprisen «Tett Bygg».
Og hvis arbeidet går like greit fremover, skal bygningen stå ferdig i 2019, og de første kunstinteresserte kan komme inn året etter, i 2020. Det er altså bare fem år å vente til Nordens største (og flotteste) kunstmuseum tar imot de første nysgjerrige.
I mellomtiden kan vi glede oss over at bygget blir et fyrtårn for norsk stein generelt og norsk skifer spesielt, etter at det i september ble klart at fem norske firmaer konkurrerer om levering av 22.000 m2 skifer som skal dekke fasadene og terrassen.

X