Diamantjakten har begynt

Allerede etter to feltsesonger er det svært gode indikasjoner på at det kan finnes kimberlitter med tilhørende diamanter i Øst-Finnmark. De magnetiske anomaliene som ble påvist tidligere i høst bidrar sterkt til optimismen.

Det norske firmaet Kimberlitt AS avsluttet i høst sin andre feltsesong, og resultatene er oppmuntrende. Det betyr at jakten fortsetter neste år.

– Brikkene begynner å falle på plass. Vi har svært god tro på at det kan finnes diamanter i Finnmark, forteller Tore Birkeland (GEO 06/2008).

– Dette ser svært lovende ut, istemmer Pavel Kepezhinskas, russisk diamantekspert med fast bopel i Florida.

I november var han på besøk i Oslo på vei til de store diamantfeltene nordøst for Arkhangelsk. Sammen med Birkeland og to investorer har han stiftet Kimberlitt AS. Begge geologene er selv sterkt involvert i letingen.

Kimberlitt har inngått en eksklusiv avtale med Finnmarkseiendommen (FeFo) som gjelder hele Sørvaranger kommune.

– Vi har sikret oss leterettigheter helt inn til den russiske grensen. Og i tilfelle det blir aktuelt med utvinning, har selskapet rettighetene til dette også. Til gjengjeld vil FeFo sitte igjen med en royalty av produksjonen, forteller Rune Rinnan, medeier i Kimberlitt, siviløkonom og sjef i venturefondet Televenture.

Lovende funn

”Alle” snakker om gull. Og kobber, det ”røde gullet” (GEO 06, 2010). For ikke å snakke om jernmalm, som det allerede er drift på (GEO 06, 2010). Men hva om det finnes diamanter? Det er nettopp den muligheten som det unge firmaet Kimberlitt skal finne ut av. Det er bare i kimberlitter, en type vulkanske bergart, dannet under stort trykk og høy temperatur, at det finnes diamanter (se også GEO 07/2010).

I fjor sommer var innsatsen konsentrert om geologisk feltarbeid inne i Pasvikdalen. Mer enn 900 steinprøver med en totalvekt på 40 tonn ble fraktet til et laboratorium i Nord-Finland for detaljerte analyser. Studenter ved Universitetet i Tromsø fikk nyttige sommerjobber, og flere av dem fortsetter kanskje med både hovedfag og doktorgrad med problemstillinger knyttet til diamanter og kimberlitter.

– Vi har også fått god hjelp fra den finske geologiske undersøkelsen (GTK). Her finner vi Vest-Europas fremste eksperter på diamanter, og de har mye kunnskap å tilføre letingen, sier Birkeland.

I år har det blitt utført flymagnetiske målinger. Ikke med et ordentlig fly, riktignok, men med en såkalt drone, et ubemannet fly med instrumenter om bord. Det er TGS-NOPEC som tilbyr denne tjenesten, og ved sesongslutt var det fløyet ca 300 kvadratkilometer i Pasvikdalen.

Vi gjennomførte omtrent en tredjedel av det planlagte programmet, men måtte avslutte fordi dårlig vær med sterk vind hindret fremdriften, sier Birkeland. Det betyr at under en tiendedel av det totale området er undersøkt, opplyser Birkeland.

Ekstatisk ekspert

Kimberlitt er i utgangspunktet en hard bergart, men den forvitrer lett. Forekomstene opptrer derfor ofte i forsenkninger i overflaten. De kan være tildekket av kvartære løsmasser eller fremstå som små, sirkulære vann. Derfor er det sjelden å finne kimberlitter ved vanlig geologisk overflatekartlegging. Det er helt nødvendig med geofysiske data. Nå foreligger de første preliminære resultatene.

Kepezhinskas har jobbet med diamanter hele livet og kjenner omtrent alle verdens forekomster av denne spesielle steinen. Han er fyr og flamme. Nærmest ekstatisk.

– Målingene viser at det innenfor området er en mengde ovale til sirkulære anomalier, fra noen få hundre meter til over en kilometer i diameter, og alle ligger tett opptil de stedene vi har funnet indikatormineraler, forteller Kepezhinskas.

– Anomaliene er helt typisk for kimberlitter. De minner svært om de anomaliene som har blitt påvist utenfor Arkhangelsk hvor noen av verdens største diamantforekomster er påvist. Her er det allerede én gruve i drift, og flere er på gang, legger han til.

Rinnan liker det han hører fra en som blir omtalt som en av ”verdens fremste” diamantekspert.

– Vi har god tro på at det kan bli gruvedrift her, sier han.

Tidligere funn

– Diamanter ble funnet i Pasvikdalen allerede i 1890-årene av en fransk ekspedisjon, men ingen fulgte dette opp og kunnskapen lå glemt i mange år, forteller Birkeland.

Det har også blitt gjort funn av diamanter og indikatormineraler rett over grensen til Russland. Funnene er gjort i løsmasser, og det er mest sannsynlig at de har blitt transportert med isen fra Norge.

At det nå påvises kimberlitter ved flymagnetiske målinger, burde derfor ikke være noen overraskelse.

– Jeg ser store likhetstrekk med anomaliene utenfor Arkhangelsk, sier Pavel Kepezhinskas, og lar oss forstå at nå er det alvor.

Vi kan trygt konstatere at Finnmark vil stå frem som vårt meste interessante bergverksfylke i årene fremover.

I GEO 01/2011 forteller vi den hele og fulle historien om diamantjakten i Finnmark.

X