Direktøren er skuffet

Direktøren er skuffet

Wenche Ravlo og Store Norske venter fortsatt på en svar fra eieren. Fristen gikk ut mandag i forrige uke.

Store Norske vurderer å legge gruvene Svea og Lunckefjell i dvale fra neste sommer. Dette får konsekvenser for DNB som har sikkerhet i anlegget og produksjonen til selskapet. Ved driftshvile vil dette endre seg, og gjør at situasjonen enda ikke er avklart.
Svaret på om Svea og Lunckefjell skal legges i dvale er nødvendig for å få til en avklaring i forbindelse med oppsigelses-prosessen av 150 ansatte.

Tro på avklaring

Direktør i Store Norske, Wenche Ravlo, har tro på en avklaring før jul, men peker på at det er mange runder som skal gås med offentlige eiere som gjør prosessen komplisert. Det jobbes intenst med å finne en løsning som både Store Norske, DNB og Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet kan leve med.
Les saken hos highnorthnews.com

X