Dirmin søker sivilingeniører

Dirmin søker sivilingeniører

Direktoratet for mineralforvaltning fortsetter utviklingen og søker nye sivilingeniører fra tekniske geofag. Søknadsfristen er 3. september.

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren på Svalbard (DMF) søker personer med sivilingeniørutdanning innen tekniske geofag med spesialisering innen bergteknikk, ingeniørgeologi eller geoteknikk. Erfaring fra mineralindustrien eller fra bygg og anlegg er en fordel.

Søknadsfristen er 3. september 2020.

Direktoratet for mineralforvaltning holder til på Lade i Trondheim. Hele Norge er imidlertid DMFs ansvarsområde, og noe reisevirksomhet må derfor påregnes.

Direktoratet legger vekt på å ansette personer med erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper som kan bidra positivt til videre utvikling av DMF, men nyutdannede med relevant faglig bakgrunn kan også søke.

Les mer om stillingene her

Om DMF

Direktoratet for mineralforvaltning har et viktig samfunnsansvar, og søker deg som vil jobbe med bærekraftig forvaltning og utnyttelse av Norges mineralressurser. Vi har et bredt ansvarsområde med grensesnitt mot mange andre myndigheter og en stor kontaktflate mot bransjen.

Vårt forvaltningsansvar er under utvikling og arbeidsoppgaver som omfattes av stillingen er varierte. Oppgavene omfatter blant annet konsesjonsbehandling og annen saksbehandling etter mineralloven, oppfølging av bedrifter i mineralnæringen samt gjennomføring av tilsyn. Informasjonsvirksomhet og utvikling av faglige retningslinjer innenfor direktoratets ansvarsområder er andre viktige oppgaver.

I tillegg til dette utfører vi også oppdrag på bestilling fra NFD.

X