Dramatisk kutt for NGURegjeringens kutt i statsbudsjettet for 2016 betyr at NGUs kartleggingsprogram nå stanses av regjeringen. Foto: Morten Eriksen

Dramatisk kutt for NGU

NGUs kartleggingsprogram i Sør- og Nord-Norge kuttes med 25 millioner kroner og blir lagt dødt. Det er flyktningeproblemet som er årsaken.

– Kuttene betyr at vi ikke får videreført våre store geofysiske og geologiske kartleggingsprogram neste år, sier avdelingsdirektør Øystein Nordgulen ved NGU til ngu.no.

Nordgulen forteller at MINN– og MINS-satsingen ble satt i gang for å legge et grunnlag for økt prospektering, nye funn og en gradvis utvikling av mineralindustrien her i landet.

Regjeringen varsler nå betydelige kutt i statsbudsjettet for 2016 for å finansiere flyktningkrisen. Asylbudsjettet, som ble lagt fram av statsminister Erna Solberg fredag formiddag, innebærer blant annet at Norges geologiske undersøkelse (NGU) får redusert sitt budsjett med 25,2 millioner kroner, skriver ngu.no.

– Kuttene er dramatiske for oss. Det er åpenbart at vi må spare på både drift og investeringer i tida framover, sier Nordgulen.

X