Dyrere enn antattKristoffer Gjertsen og næringsminister Monica Mæland i gruven Lunckefjell ved en tidligere anledning. Foto: Trond Viken, Nærings- og fiskeridepartementet

Dyrere enn antatt

Opprydningen etter kulldriften på Svalbard kan bli dyrere enn antatt, ifølge et brev fra næringsminister Monica Mæland til Stortinget. Det skriver High North News.
I forslaget til statsbudsjettet for 2018 var det satt av 141 millioner kroner til arbeidet, og er videre anslått 83 og 87 millioner kroner i henholdsvis 2019 og 2020.
I brevet skriver Mæland blant annet:
«Jeg vil med dette orientere komiteen om at departementet i denne dialogen nylig har fått ny informasjon fra selskapet som indikerer at kostnadene knyttet til opprydding i Svea og Lunckefjell vil kunne bli betydelig høyere enn det som fremgår av budsjettproposisjonen».

X