Dyrere enn antattKristoffer Gjertsen og næringsminister Monica Mæland i gruven Lunckefjell ved en tidligere anledning. Foto: Trond Viken, Nærings- og fiskeridepartementet

Dyrere enn antatt

Opprydningen etter kulldriften på Svalbard kan bli dyrere enn budsjettert, ifølge næringsminister Monica Mæland.

Opprydningen etter kulldriften på Svalbard kan bli dyrere enn antatt, ifølge et brev fra næringsminister Monica Mæland til Stortinget. Det skriver High North News.
I forslaget til statsbudsjettet for 2018 var det satt av 141 millioner kroner til arbeidet, og er videre anslått 83 og 87 millioner kroner i henholdsvis 2019 og 2020.
I brevet skriver Mæland blant annet:
«Jeg vil med dette orientere komiteen om at departementet i denne dialogen nylig har fått ny informasjon fra selskapet som indikerer at kostnadene knyttet til opprydding i Svea og Lunckefjell vil kunne bli betydelig høyere enn det som fremgår av budsjettproposisjonen».

X