En gigantisk mineralforekomst Gunnar Holen i Norge Mining har godt kjennskap til bergindustrien gjennom tiden som finansmann. Foto: Halfdan Carstens

En gigantisk mineralforekomst

Med bakgrunn i NGUs vurdering av forekomstens in situ verdi til flere hundre milliarder kroner, har Norge Mining satt i gang detalj-prospektering.

Med bakgrunn i NGUs vurdering av forekomstens in situ verdi til flere hundre milliarder kroner, har Norge Mining satt i gang detalj-prospektering.

– Utviklingen av forekomsten i Bjerkreim-Sokndal er det neste store mineralressursprosjektet i Norge, mener Gunnar Holen, direktør i det ganske så ferske gruveselskapet Norge Mining.

Utsagnet burde ikke overraske noen, for basert på NGUs evalueringer har vi her å gjøre med «en av de største mineralforekomster av denne type (lagdelt intrusjon) i hele verden». Det prospektive området anriket på apatitt, ilmenitt og magnetitt dekker minst 230 km2 og er 7000 meter tykk, og i et lite område på drøyt 1 km2 utgjør de tre mineralene 30-40 prosent av bergarten.

In situ-verdiene er ganske formidable, det kan dreie seg om flere hundre milliarder kroner, men det er selvsagt fortsatt langt fram før vi kan ta ut noen av disse verdiene, medgir den tidligere finansmannen som nå bruker det meste av tiden sin på en mineralforekomst i Rogaland.

En in situ verdi, som Holen refererer til, representerer ifølge NGU en rå verdiberegning basert på antatte ressurser som ikke tar høyde for kostnader ved eventuell utvinning og prosessering. Det er altså ikke snakk om en verdivurdering basert på dokumenterte reserver.

Forekomsten nord for Egersund har vært kjent lenge, i minst 50 år, og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har gjennom mange år lagt ned et betydelig antall arbeidstimer i felt og gjort omfattende analysearbeid for å få tydeliggjort ressurspotensialet. Både Universitetet i Bergen og flere utenlandske universiteter har jobbet med geologien i området fra et mer vitenskapelig perspektiv. Samlet sett har arbeidene lagt til rette for at norske og/eller utenlandske interessenter skal ha et godt grunnlag for detaljprospektering med et uttalt mål om å starte gruvedrift.

«Norge Mining is a UK resources company» kan vi lese på hjemmesiden, og både styret og ledelsen kan skilte med betydelig kompetanse innen gruveindustrien så vel som godt kjennskap til finansverdenen. Den geofaglige kompetansen er ikke like imponerende, men foreløpig forholder selskapet seg til NGUs omfattende arbeid og en rekke kompetente fagfolk, samt det walisiske konsulentselskapet SRK som, ifølge Holen, «er et av verdens ledende på dette feltet».

LES HELE HISTORIEN I GEO 07/2019

X