En mer bærekraftig mineralnæring Anita Hall. Foto: Norsk Bergindustri.

En mer bærekraftig mineralnæring

Norsk Bergindustri tar grep for å gjøre bransjen mer bærekraftig gjennom å innføre en internasjonal standard for ansvarlig mineralutvinning.

– I lang tid har vår bransje sett behovet for gode verktøy og metoder for måling av miljøprestasjoner. Vi er veldig glade for at norsk mineralindustri tar avgjørende skritt for å måle miljøresultatene, sier Anita Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri, i en pressemelding.

Sammen med syv andre foreninger i verden, inkludert to i Europa, vedtar Norsk Bergindustri nå innføring av en anerkjent, internasjonal standard for ansvarlig mineralutvinning (TSM, Towards Sustainable Mining).

TSM er en bærekraftstandard utviklet av Mining Association of Canada (MAC).

– Vi føler oss privilegert over at Norge har valgt TSM som redskap for å forbedre miljø- og sosial praksis i gruvesektoren og er veldig stolte av TSMs stadig mer globale rekkevidde. TSM-tilhengere inkluderer nå gruveforeninger i åtte land på fem kontinenter, uttaler Pierre Gratton, president og CEO i MAC.

TSM  krever at selskaper årlig vurderer sin bærekraftinnsats på tvers av åtte viktige områder, inkludert energibruk, utslippshåndtering, naboskap og urbefolkning, HMS og bevaring av biologisk mangfold.

Resultatene skal være fritt tilgjengelige for publikum og blir eksternt verifisert hvert tredje år for å sikre at det som rapporteres er nøyaktig.

På listen over fullverdige medlemmer finner vi per i dag store navn i gruvebransjen som gullprodusentene Newmont Goldcorp og Barrick Gold, uranselskapet Cameco, og basemetallselskapene Vale, Rio Tinto Canada og Glencore Canada.

– Vi ser frem til et tett, spennende og fruktbart samarbeid med kanadiske MAC og alle andre TSM-brukere i årene som kommer, avslutter Hall.

Norsk Bergindustri er en bransjeforening for bedrifter som omsetter, utvinner, forvalter eller bearbeider mineralressurser i Norge, eller som ellers er knyttet til gruveindustrien.

X