"En milepæl"Adm. direktør Randi Skirstad Grini i Mineraldirektoratet og statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen i Nærings- og fiskeridepartementet står klar med saksen. Foto: Halfdan Carstens

"En milepæl"

Forurensningene fra kobbergruvene på Løkken har skapt mye hodebry. Ny teknologi og nye løsninger kan ha ordnet opp i problemene.

– Dette er en stor dag for Direktoratet for mineralforvaltning, sa adm. dir. Randi Skirstad Grini da hun åpnet det nye Nøytraliseringsanlegget på Løkken.
Hun viste til at Løkken lenge har vært en verkebyll. Forurensningene fra de gamle veltene, bestående av gråberg og fattig malm, har vært opphav til store lokale problemer. Det verste er at tungmetaller har blitt tranportert ut i den lakseførende elva Orkla.
– Vi har jobbet i mange år med problemene på Løkken, og de siste fem årene har arbeidet blitt intensivert, fortalte Grini.
– Med det nye anlegget som vi åpner i dag har vi nådd en viktig milepæl, men vi er likevel langt fra ferdige med tiltakene på Løkken, sa hun videre.
Det aller viktigste er nå at Orkla er ren. Verdiene på kobberinnholdet i elvevannet ligger langt under den grensen om er satt til å være akseptabel. Grini la likevel vekt på at området må overvåkes nøye i årene framover for å forsikre seg om at anlegget virker som forutsatt.
– Dette er et unikt anlegg, og vi ønsker at det skal være et utstillingsvindu for god og effektiv miljøteknologi, sa Grini.
Sammen med statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen i Nærings- og fiskeridepartementet klippet hun tirsdag i forrige uke snoren og proklamerte anlegget for åpnet.
– Vi bruker ny teknologi for å gjøre opp for gammel driftighet og skapertrang, og kanskje en og annen synd  på veien, konkluderte Bjarmann-Simonsen som sa seg godt fornøyd med at Orkla nå er ren.

X