Enda mer malm

Nussir har etter borekampanjen i første halvårøkt ressursen på Nussir med 50 %: fra 44 til 66 mill tonn malm, skriver gruveselskapet i en pressemelding.

Nussir ASA har etter borekampanjen i første halvår mottatt nytt ressursestimat på Nussirforekomsten. Det ble da boret en serie svært dype borhull på Nussir, inklusive det dypeste borhull noensinne på land i Norge med 1101,7 meter.

Ressursen økes fra 44 til 66 millioner tonn kobbermalm, og Nussir-forekomsten er dermed uten sidestykke Norges største kobberforekomst gjennom tidene.

Dette bekrefter tidligere antagelser om at Nussir kan være betydelig større enn det som inntil nylig har vært antatt. Det nye estimatet er godkjent fra eksternt klassifiseringsorgan etter den såkalte JORC-standarden.

Med Ulveryggen sine 8 mill tonn malm, er nå den samlede ressursen for de to forekomstene oppe i 74 millioner tonn kobbermalm og dermed utsikter til drift i generasjoner.

X