Endelig Høstmøte

Endelig Høstmøte

Tema i år er «samfunnsaksept og kommunikasjon». Men det er også satt av god plass til tekniske diskusjoner.

Det er så lett å si nei til en bransje som kan ha krevende lokale effekter. I år har vi derfor valgt  Samfunnsaksept og kommunikasjon som tema for Høstmøtet.
Årets Høstmøte for bergverksbransjen arrangeres i Trondheim.
Vi ønsker med dette temaet å sette fokus på hvordan vi kan bli flinkere til å kommunisere med våre omgivelser: alt fra politikere, mannen i gata, ungdommer og ikke minst de som er våre naboer og bor tett inntil gruve- og anleggsvirksomhet.
Årets foredragsholdere har derfor hver på sin måte fått i oppdrag i å belyse hva som skal til for å øke samfunnets aksept for det vi driver med. I
Oppi det hele skal vi selvsagt ikke glemme at Høstmøtet tradisjonelt sett er en møteplass for å diskutere tekniske løsninger og nyvinninger. Derfor har vi sørget for å få inn tekniske innlegg både på delsesjoner, som før, og på dag 2. av Høstmøtet.
Til dere som er studenter: Vi blir ekstra glade hvis dere kommer på Høstmøtet. Ta kontakt med oss som jobber i bergbransjen, still spørsmål og skaff dere kontakter. Tradisjonelt er vi flinke til å gjøre stas på studentene .
Husk også at dere kan søke om økonomisk støtte til deltakeravgift, og dere som ikke bor i Trondheim kan også søke om støtte til reise og opphold. Gå inn på vår nettside www.norskbergforening.no for å finne kontaktinfo.
Vi sees på Høstmøtet!
Ingjerd Bunkholt
Styremedlem i Norsk Bergforening

Older Post
X