Enkelt å hive søpla på fjorden

Enkelt å hive søpla på fjorden

Hammerfest SV anker utslippstillatelsen i Repparfjord inn for Miljødirektoratet.

– Det er mange som er kritiske til avgjørelsen om å tillate utslipp av gruveavfall i Repparfjorden. Vi mener at undersøkelsene av stømforholdene som ble gjort før vedtaket kom, ikke er grundige nok, og det er dette vi nå anker inn for styresmaktene, sier Amanda Eldnes, leder i Hammerfest SV til nrk.no
Demonstrerer
Førstkommende lørdag samles SV i Hammerfest og Kvalsund samt fylkeslaget seg til demonstrasjon på Rådhusplassen i Hammerfest. Håpet er at noen skal snu i saken, og at det fører til an tillatelsen til å deponere avfall i fjorden blir trukket.
– Vi er ikke gruvemotstandere, men vi er imot dumping av giftig avfall i fjorden. Vi ønsker også å skape nye arbeidsplasser, men ikke arbeidsplasser som ødelegger miljø og liv i fjorden.
– Det er skremmende at tillatelsen har gått gjennom når målingene ikke har vært gjort på en god måte, sier Eldnes videre.
På spørsmål om hva alternativet til deponi i fjorden, sier Eldnes:
– Vi har ikke nok fagkunnskap til å uttale oss om dette, men i konsekvensutredningen er landdeponi ikke tatt med grunnet høye kostnader.
Les hele saken på nrk.no

X