Et blikk inn i framtidenKina Aardal er leder av programkomiteen for Vinterkonferansen i neste uke (9.-11. januar). Komiteen har lagt stor vekt på gode key note speakers og kan skilte med ingen ringere enn Stein Lier Hansen i NHO. Temaet for hans foredrag er Det grønne skiftet. Foto: Halfdan Carstens

Et blikk inn i framtiden

I neste uke er det igjen Vinterkonferanse . Dette er den største tverrfaglige arenaen for geologene, og programmet i år understøtter det faktumet.

– Hvordan ser geologenes arbeidsplass ut om 10 år? Og hvordan ser geofagutdannelsen ut på den tiden? spør Kine Aardal, leder av programkomiteen for den 32. Vinterkonferansen i regi av Norsk Geologisk Forening.
Bakgrunnen er selvsagt at det kraftige fallet i oljeprisen har endret hverdage for svært mange norske geovitere.
– Vi vil ha en egen sesjon som vi kaller «Geofag for framtiden», og vår fremtid som fagfolk vil være en rød tråd gjennom hele den 3 dager lange konferansen, forteller Aardal.
Det grønne skifte er også et gjennomgående tema på konferansen.
– Den norske berggrunnen er velsignet med rike mineralressurser, og at vi har metaller og mineraler som er interessante i «det grønne skiftet» som vi allerede er på god vei inn i, sier geologen.
Det er her konferansens første key-note kommer inn.
Stein Lier Hansen i NHO vil holde et plenumsforedrag med tittelen The green shift – opportunities to seize, the role of geoscience  (mandag kl. 10.30).
– Til å finne og utvikle disse ressursene trengs geofaglig kompetanse, og på samme måte som bergindustriens geologer gikk over til oljeindustrien for 40 år siden, kan vi oppleve at offshore-geologene blir onshore-geologer om ikke lenge.
Programkomiteen er opptatt av kunnskapsoverføring mellom de forskjellige bransjene, og målet er at konferansen skal bygge broer i sterkere grad enn man har klart tidligere.
– Vi har en sterk ambisjon om å være framtidsrettet, så vi vil også ha et fokus på hvordan geologene kan bidra til nytenkning og verdiskaping, og på andre områder enn der de regjerer i dag, sier Kine Aardal.

Older Post
X