Fant mer grafitt

Geologiske undersøkelser i Vesterålen er nå ferdige, og på Møkland viser undersøkelser et stort felt.

Hvor stort feltet på Møkland er, er for tidlig å si, ifølge geologene Håvard Gautneb og Jan Egil Wanvik. De har i en ti dagers tid undersøkt interessante steder for grafitt i Vesterålen.

– Vi ser at på Møkland kan feltet være en kilometer langt. Det er ganske stort, men flere faktorer avgjør om det er drivverdig, sier Gautneb.

Fant ved hjelp av strøm

 For et år siden ble det gjort målinger fra helikopter over Vesterålen og Lofoten. I år er det en oppfølging som består i å tolke resultatet av dette arbeidet manuelt ute i felten. De to geologene bruker blant annet et elektromagnetisk måleapparat, som måler om det ledes strøm eller ikke i berget.

På Møkland var det som man trodde, i de områdene som helikopterundersøkelsen fant ledes en god del strøm i berg, noe som indikerer at her er det grafitt.

– Vi fant grafitt. Det er jo også kjent at det er grafitt i Bø og i Vesterålen. Og Møkland er nå et nytt sted, sier Gautneb.

Resultat i høst

 Det er en rekke forekomster av grafitt i Vesterålen. Jennestad er historisk kjent for sin grafitt. Det finnes også et parti fra Møkland og til Kvernfjord i Bø, som man har vist om fra før. .

Et tredje område er sør for Myre, og et fjerde mellom Smines og Skogsøya. Alle disse stedene har geologene undersøkt manuelt i sommer.

– Nå skal vi tilbake og analysere prøvene. I høst får vi resultatet, sier Gautneb.

Måler til neste år

 Det er foreløpig vanskelig å taksere hvor stort feltet på Møkland er.

– Vi kan ikke svare på det, vi måler kvaliteten på grafitten. Neste undersøkelse er å finne ut hvor stort området er, noe som antagelig blir gjort til neste år. Det blir som regel gjort av private gruveselskaper.

– Men vi kommer kanskje tilbake til neste år for å finne ut mer systematisk hvor stort området egentlig er..

Forventet etterspørsel

 For at et felt skal bli drivverdig må mye klaffe, ifølge Gautneb.

Mengden av grafitt i bergarten, som omtales for gehalten, bør være størst mulig. Tonnasjen eller mengden bør være en til to million tonn grafittmalm. I tillegg må malmen være i en slik form at det er teknisk mulig å bryte den ut. Og så må grunneiere være interessert i at det skal være gruvedrift.

Grafitt er et viktig grunnstoff som er definert av EU-kommisjonen som kritisk råstoff, som betyr at det er lite av det i verden.

Store mengder grafitt går til oppladdbare batterier.

– Man forventer en stor økning i verdensbehovet for grafitt, sier Gautneb, og legger til at bakgrunnen for undersøkelsen er å finne økonomiske drivverdige forekomster.

I dag leveres 75 prosent av grafitten av Kina. Norge er eneste produsent av flatgrafitt, slik som brukes i batterier. Bergartene i Vesterålen og Lofoten er de samme som grafittverket på Senja er basert på, og som er Europas eneste grafittgruve i dag.

Skrevet av blv.no

X