Fikk besøk av fremtidige geologer Her viser Monika Øksnes, operasjonsdirektør i Norge Mineraler AS, frem kjerneprøvene til nysgjerrige skoleelever. Foto: Norge Mineraler

Fikk besøk av fremtidige geologer 

Det startet med spørsmål fra én lærer om få å komme på besøk. Nå har flere skoleklasser og studenter fått innføring i geologi og om Norge Mineralers aktiviteter.   

– Da skolebarna besøkte vårt «core shed» (kjernelager) i nærheten av Heskestad, i Rogaland, var de veldig interesserte i geologien, sier Monika Øksnes, operasjonsdirektør i Norge Mineraler AS. Øksnes forteller at elevene hadde med seg egne steiner for at disse skulle bli analysert av selskapets geologer.  

– De var begeistret da geologene viste dem at noen av steinene var magnetiske. Vi lærte dem også om det vi leter etter, nemlig vanadiumfosfat og titan, og hvordan et «core shed» fungerer, og hvorfor kjerneprøvene ser ut slik de gjør, sier Øksnes. 

Les på GEO365: Ny stor norsk mineralforekomst 

Det er etter hvert blitt mange skoleklasser og studenter som har besøkt anlegget for å lære mer om gruvedrift og geologi. Foto: Norge Mineraler

Det var da Øksnes bodde på leteområdet i fjor sommer at det en dag banket på døren. Utenfor stod Gro Helleland, lærer fra Heskestad skole. Hun spurte om hun kunne ta med noen fjerdeklassinger en dag for å lære mer om steiner. Siden den gang har Norge Mineraler, som er et heleid datterselskap av Norge Mining, hatt flere skoleklasser og studenter i varierende alder på besøk.  

– Vi trenger mange nye spirende geologer og geoteknikere i tiden fremover, men dessverre er det en nedgang i antallet som studerer dette. Jeg tok min bachelor- og mastergrad ved Universitetet i Bergen (UiB), men det falt meg aldri inn at gruvedrift var relevant for meg – spesielt i Norge, sier Monika Øksnes. Hun mener at gruvedrift etter kritiske råvarer, slik som Norge Mineraler leter etter, burde være av stor interesse for kommende generasjon å utdanne seg innenfor.  

Les på GEO365: Forekomst i verdensklasse 

Norge Mineraler AS: 

Norge Mineraler AS, som er et heleid datterselskap av Norge Mining plc, driver et omfattende kartleggingsarbeid i Rogaland, nærmere bestemt i den store Bjerkreim-Sokndal intrusjonen. Selskapet fokuserer på Bjerkreim-delen av denne intrusjonen, som danner en stor synklinal traustruktur. 

Mineraliseringen består av primære magmatiske mineralsamlinger der vanadiumbærende magnetittilmenitt (titan) og apatitt (fosfat) representerer mineralene av interesse. Vanadium, titan og fosfat er alle på EUs liste over kritiske råmaterialer, definert som materialer av strategisk betydning for den europeiske økonomien, men som EU for tiden er avhengig av importerte forsyninger av. 

Norge Mineraler har 46 letelisenser i Sørvest-Norge, over et område som utgjør mer enn 400 kvadratkilometer. 

X