Finland best – Norge på 3. plassKullgruvene på Svalbard legges ned, men på fastlandet har gruveindustrien gode kår. Foto: Halfdan Carstens

Finland best – Norge på 3. plass

Myndighetene har fått mye kritikk for at forholdene ikke legges til rette for gruveindustrien. En internasjonal undersøkelse understøtter ikke dette.

Canadiske Frazer Institute rangerer hvert år hvor attraktivt det er for gruveindustrien å investere i gitte land eller regioner (Annual Survey of Mining Companies, 2020). Norge har aldri vært på topp på denne listen, og var det heller ikke i fjorårets undersøkelse. Vi havner som vanlig langt bak både Finland og Sverige som det er […]

Canadiske Frazer Institute rangerer hvert år hvor attraktivt det er for gruveindustrien å investere i gitte land eller regioner (Annual Survey of Mining Companies, 2020).

Norge har aldri vært på topp på denne listen, og var det heller ikke i fjorårets undersøkelse. Vi havner som vanlig langt bak både Finland og Sverige som det er mest naturlig å sammenligne oss med.

«The survey is an attempt to assess how mineral endowments and public policy factors such as taxation and regulatory uncertainty affect exploration investment.»

Undersøkelsen baserer seg på to parametere:

  • The Investment Attractiveness Index
  • Policy Perception Index

Mens den første tar hensyn til geologiske muligheter så vel som hvor attraktivt det er å lete, er den andre et mål på hvor attraktivt det er å investere, herunder regulatoriske forhold, miljølovgivning, skatt, infrastruktur, politisk risiko, sikkerhet med mer.

«An overall Investment Attractiveness Index is constructed by combining the Best Practices Mineral Potential index, which rates regions based on their geologic attractiveness, and the Policy Perception Index, a composite index that measures the effects of government policy on attitudes toward exploration investment. While geologic and economic considerations are important factors in mineral exploration, a region’s policy climate is also an important investment consideration. The Policy Perception Index (PPI), is a composite index that measures the overall policy attractiveness.»

Det litt spesielle med denne undersøkelsen er at den skiller mellom jurisdiksjoner. Det betyr at amerikanske, canadiske og australske stater settes opp mot land som Norge, Sverige og Finland.

Finland en vinner

Blant de ti mest attraktive regionene å investere i (Investment Attractive Index) finner vi derfor ni stater i USA, Canada og Australia.

Deretter følger Finland, mens Sverige og Norge havner på hhv. 36. og 54. plass. 

Da skal vi imidlertid huske på at blant de 53 regionene som ligger foran oss finner vi 26 fra de tre nevnte landene (Nevada, Arizona og Saskatchewan ligger på topp).

Sju europeiske land rangeres høyere enn Norge, blant annet Grønland og Russland.

Frazer Institute påpker at de geologiske mulighetene veier tungt for denne indeksen: «respondents consistently indicate that while 40 percent of their investment decision is determined by policy factors, 60 percent is based on their assessment of a jurisdiction’s mineral potential».

Finland – nok en gang

Mens mineralpotensialet selvsagt er viktig, betyr også politikk mye, og det er dette Policy Perception Index handler om. Indeksen kan ses på som et mål for hvor godt det legges til rette for gruveindustrien i kombinasjon med hvor velfungerende et land er på en rekke kritiske områder.

«The Policy Perception Index, or PPI provides a comprehensive assessment of the attractiveness of mining policies in a jurisdiction, and can serve as a report card to governments on how attractive their policies are from the point of view of an exploration manager».

Her havner Finland på 3. plass blant de 77 regionene som er evaluert (bak Idaho og Wyoming). Sverige og Norge havner hhv. på 20. og 27. plass. Hele 18 regioner fra USA, Canada og Australia ligger foran. Norge hører faktisk med til «ti på topp» hvis vi kun ser på land.

I det perspektivet kan vi derfor si at Norge – sammenlignet med resten av verden – egentlig legger forholdene godt til rettefor gruveindustrien. At mineralpotensialet ikke kan måle seg med en rekke andre land, er en annen sak.

 

 

X