Finnmark-nei til Nussir

I en fersk måling gjort for NRK sier flertallet av finnmarkingene nei til gruvedrift i Repparfjord.

45,4 prosent av befolkningen i Finnmark sier nei til gruvedrift med avfallsdeponi på havbunnen i Repparfjord. 38,7 prosent sier ja, mens 16 prosent sier at de ikke vet. Det er spesielt aldersgruppen 30 til 44 år som uttrykker størst motstand.
Dette bekymrer ikke EU-statsråd Frank Bakke Jensen (H), som mener gruvedrift er eneste vei å gå.
– Dette er en industri vi er nødt til å utvikle, rett og slett fordi vi er gode på disse tingene, sier stortingsrepresentanten fra Finnmark til NRK.
Norske Samers Riksforbund er klart imot gruvedrift, men det er mer uklart hva andre partier mener.
Arbeiderpartier har vært positive til gruvedrift i Repparfjord, men partiets førstekandidat til presidentjobben på Sametinget, Ronny Wilhelmsen er ikke like tydelig i sitt svar:
– Det eneste svaret jeg har, er fortsatt at vi skal følge de prosedyrene som er nødvendig, og at rettighetshavernes interesser skal ivaretas. Det er det viktigste for oss i Arbeiderpartiet, sier han til NRK.
Frank Bakke Jensen garanterer at en driftssøknad fra Nussir skal være politisk behandlet innen ett år.
– Det er ingen politikere som har jobbet så mye med Nussir slik jeg har gjort. Jeg har snudd de vedtakene som kom fra den rødgrønne regjeringen. Dessuten har vi løftet prosessen, slik at vi nå kan vurdere en driftstillatelse. Såfremt søknaden er innenfor rammene, skal Nussir realiseres, sier han.
Les hele saken på nrk.no

X