Folk flest er positive Anita Helene Hall er generalsekretær i Norsk Bergindustri. Foto: Halfdan Carstens

Folk flest er positive

I en spørreundersøkelse som Norsk Bergindustri har gjort viser det seg at folk flest er positive til bergindustrien.

Nær 2 av 3 svarer bekreftende på at mineraler er viktig for de produktene vi bruker i hverdagen.

– Spesielt oppleves det som viktig at det benyttes norsk naturstein i bygninger, sier generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Helene Hall.

– Videre er det hyggelig å konstatere at mange ønsker at lokale og sentrale myndigheter tilrettelegger for økt utvinning av mineraler og metaller i Norge, sier Hall.

Hall gjør det samtidig klart at  industrien har en jobb å gjøre når det gjelder å øke kunnskapen rundt mineralenes rolle i det grønne skiftet. Det samme gjelder bergindustriens påvirkning på det ytre miljø (jord, vann, luft).

– Per idag er det lavt kjennskap til at det jobbes med bærekraft i bergindustrien. Undersøkelsen viser at nær halvparten av de spurte ikke har noen oppfatning av bærekraftarbeidet.

Hall mener dette ikke er så overraskende.

– Vi står nå i startgropen for å implementere Towards Sustainable Mining (TSM) (geo365.no: «Nytt viktig verktøy») her i Norge. Dette verktøyet vil gjøre det lettere å måle og kommunisere miljøprestasjoner fremover, og vi forventer at dette over tid vil øke kunnskapen om bærekraftarbeidet i bergindustrien, mener generalsekretæren.

– Når det gjelder bruken av sjødeponi, svarer nær syv av ti at de kjenner til eller har hørt om interessekonflikten rundt bruk av dette. Over halvparten svarer at de ikke støtter bruken av sjødeponi i dag. Samtidig er det verdt å merke seg er at flere enn 2 av 3 kan tenkes å skifte mening dersom forsking/tester viser at det er det beste alternativet og at det ikke påvirker havmiljøet permanent. Dette er viktig kunnskap å ta med seg i kommunikasjonsarbeidet videre, sier Anita Hall.

Verdien av spørreundersøkelsen hadde vært enda større hvis spørsmålene og tallmaterialet hadde vært frigitt.

X