Forbereder nye protester

Forbereder nye protester

Natur og Ungdom antyder at det kan bli aktuelt med sivil ulydighet for å stoppe dumping av gruvemateriale i Repparfjord.

– Denne kampen er langt fra tapt, men den er også langt fra vunnet, sier Ingrid Skjoldvær, leder av Natur og Ungdom til nrk.no
– Ved utslippstillatelsen før jul ga regjeringa et tydelig signal om hvilken retning de ønsker å gå. Vi er her i Kvalsund for å gjøre en befaring og se etter steder som vi kan bruke til å aksjonere.
Skjoldvær utdyper at NU har over 2,000 personer som er villige til å stille opp på aksjoner mot deponiet i Repparfjord. Men sier at NU vil ty til alle lovlige metoder først.
Gruveplanene innebærer deponering av opp til to millioner tonn tungmetallholdig avfall årlig i Repparfjorden – som er vernet som nasjonal laksefjord.
– Finnmark er jo sentrum for en av de store miljøkonfliktene i Norge i dag. Vi er ett av kun fem land i verden som tillater å dumpe gruveavfallet sitt i sjøen. Dette skjønner ikke vi at går an. Det er et prosjekt som både er kontroversielt for samene og reindriftsnæringen, men og veldig kontroversielt for miljøet. Og derfor har vi reist til Finnmark, siden vi ønsker å sette fokus på den her saken og få noen nye allianser, sier Skjoldvær.
Les hele saken på nrk.no
Mer om denne saken: Ber staten trekke tilbake Nussir-tillatelsen

X