Fortjener minnesmerke

Fortjener minnesmerke

Gruvegeologen har sendt brev til Oppdal kommune der han forteller sin historie og skriver om sitt arbeid i Tverrgjellet gruver på Hjerkinn. Han ønsker seg et minnesmerke over gruvene.
Den offentlige gruvedriften på Hjerkinn ble åpnet 12. juni 1969 og Motys selv arbeidet i gruven fra 15. oktober 1968 frem til gruvedriften ble lagt ned i mai-juni i 1993.
Oppdal Høyre støtter Motys, og mener det er på tide at gruvearbeiderne fra Tverrfjellet gruver får et minnesmerke.
Les hele saken på Opdalingen.

X