Fortjener minnesmerke

Den pensjonerte gruvegeologen Milosh Henrik Motys mener at gruvedriften på Hjerkinn fortjener et minnesmerke.

Gruvegeologen har sendt brev til Oppdal kommune der han forteller sin historie og skriver om sitt arbeid i Tverrgjellet gruver på Hjerkinn. Han ønsker seg et minnesmerke over gruvene.
Den offentlige gruvedriften på Hjerkinn ble åpnet 12. juni 1969 og Motys selv arbeidet i gruven fra 15. oktober 1968 frem til gruvedriften ble lagt ned i mai-juni i 1993.
Oppdal Høyre støtter Motys, og mener det er på tide at gruvearbeiderne fra Tverrfjellet gruver får et minnesmerke.
Les hele saken på Opdalingen.

X