Forventer kraftig prisøkning Under begrepet sjeldne jordarter skjuler det seg 17 grunnstoffer. De er alle metaller, og 15 av dem grupperes under de såkalte lantanoidene med atomnummer fra 57 til 71. Betegnelsen ”sjeldne jordarter” skyldes at man lenge trodde at disse grunnstoffene kun finnes i små mengder i naturen. For de fleste har dette fremdeles gyldighet, men noen av dem, for eksempel yttrium, cerium, lantan og neodym, opptrer i større mengde i jordskorpen enn flere av våre vanligste metaller. De sjeldne jordartene har mange felles egenskaper, og de finnes derfor gjerne innenfor en og samme forekomst.

Forventer kraftig prisøkning

Mens prisen på enkelte sjeldne jordartsmetaller forventes å falle, vil den stige for de som benyttes i fornybarindustrien.

I en fersk rapport fra Adams Intelligence blir det antatt at prisen på ceriumoxid vil falle, mens prisen på neodymoxid vil stige kraftig gjennom de neste ti årene.

Årsaken er at det er få anvendelsområder for ceriumoxid, mens neodymoxid er en viktig bestanddel i magneter som inngår i både bil- og vindkraftindustrien. Bakgrunnen er at produsentene ikke bare kan produsere neodymoxid. Biproduktenene vil være andre sjeldne jordartsmetaller med snevrere anvendelsesområder.

Kraftig økning for neodym

«Over the past decade, rare earth producers globally have sacrificially overproduced certain low value rare earth elements, such as cerium, in order to keep up with rapidly growing demand for other high value rare earth elements, such as neodymium,» skriver analysebyrået.

Videre mener byrået «that ever-increasing demand for rare earth permanent magnets will drive global demand for neodymium oxide (or oxide equivalent) to unfathomable new heights, exacerbating the imbalance between production and demand of other rare earth elements, such as cerium oxide if the industry continues on a path of business-as-usual.

Med mindre man finner anvendelse for cerium, lantan og andre overproduserte sjeldne jordartsmetaller, vil prisene på neodym, praseodymium, dysprosium og terbium stige, skriver Adams Intelligence.

Merkes i fornybarindustrien

Videre skriver byrået at «The industries that will feel these price increases the most in the coming decade are those reliant on use of high-strength rare earth permanent magnets, such as the automotive industry, the wind power sector, the consumer electronics industry, the defense industry, and many others.

X