Fremtidens gruve er utslippsfri, digital og autonom! Foto: LKAB

Fremtidens gruve er utslippsfri, digital og autonom! 

Det mener i hvert fall det svenske gruveselskapet LKAB, som siden 2018 har hatt et utviklingsprosjekt for bærekraftig gruvedrift på stor dybde.  

Fra og med 2030 skal LKAB være rustet til å drive gruvedrift på større dybde i gruvene i Kiruna og Malmberget. Denne type gruvedrift vil kreve nye kontrollsystemer, nytt og forbedret gruveutstyr, samt komplekse og effektive styringssystemer. Ifølge LKAB vil denne omleggingen bli blant Sveriges største industrielle investeringer noensinne, og for at det skal kunne gjennomføres, må beslutninger tas i midten av 2020-årene 

– LKAB vil i løpet av de nærmeste årene ha en løsning på plass for å kunne utvinne jernmalm på dybder som nærmer seg, eller overstiger, 2000 meter, uttaler Jan Moström, daglig leder og konsernsjef i LKAB, i en pressemelding 

Med bakgrunn i denne omleggingen, startet LKAB i 2018 et utviklingsprosjekt i samarbeid med ABBEpirocCombitech og Volvo Group. Ifølge selskapene skulle samarbeidet sette en ny standard for bærekraftig gruvedrift på stor dybde. I september 2020 bestemte Volvo Group seg for å forlate samarbeidet, og Sandvik gikk inn som ny partner.  

Mye av gruvedriften foregår foran dataskjermer. Foto: LKAB

Les på GEO365: Boliden på vei mot fossilfri gruvedrift 

Virtuell testgruve 

Sammen med de fire partnere skal LKAB bygge et testanlegg der ny teknologi skal utvikles og testes i ekte gruvemiljø, så vel som i en virtuell testgruve. Testanlegget skal bygges i LKABs underjordiske gruve i Kiruna, noen tester vil også bli utført i Malmberget. (Se video om prosjektet) 

Arbeidet i testgruven i Kiruna og den virtuelle testgruven, skal ifølge LKAB, finne frem til den beste måten å bygge et effektivt og autonomt produksjonssystem, som i tillegg skal være utslippsfritt. Den virtuelle testgruven skal gjøre det mulig å simulere datastrømmer og scenarioer, som ikke kan testes i den fysiske testgruven. 

Gjennomføring av prosjektet vil, ifølge LKAB, kreve svært betydelige investeringer, og partnerne søker derfor samarbeid med flere leverandører, den svenske staten, forskningsinstitutter og universiteter. 

X