«Geologi i kystsonen» En pegmatittgang med mye rosa kalifeltspat og litt grå kvarts kutter foliasjonen i en foliert, granittisk gneis. foto: Halfdan Carstens

«Geologi i kystsonen»

"Århundrets byggverk" for det 20. århundret domineres fullstendig av urgammel gneis.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) arrangerer hvert år en egen fagdag, NGU-dagen, hvor institusjonen belyser et geologisk tema fra ulike vinklinger med interne og eksterne foredragsholdere.

På NGU-dagen torsdag 6. februar i år er temaet «Geologi i kystsonen», med fokus på marin kartlegging, mineralressurser og utbygging/arealplanlegging.

Bildet er fra Atlanterhavsvegen på kysten av Møre og Romsdal. Det er gneis som fullstendig dominerer berggrunnen i denne delen av landet, og her ser vi en sterkt foliert granittisk gneis der en pegmatittgang med mye rosa kalifeltspat og litt grå kvarts kutter foliasjonen.

I havet utenfor Atlanterhavsvegen er det et rikt fiske. Fiskerinæringen har et sterkt behov for gode kommunikasjonsårer for å styrke handel og eksport, og øyfolket på Averøy jobbet hardt for å få til en veg- og bruforbindelse. Først 1983 ble arbeidet igangsatt. Vegen ble åpnet i 1989, og i 2005 ble den av byggenæringen og NRK, i forbindelse med 100års-minnet om unionsoppløsningen, kåret til århundrets byggverk for det 20. århundret.

Gneis er fylkesstein i Møre og Romsdal.

COMMENTS

WORDPRESS: 3
 • comment-avatar
  Tore A. Torp 9 måneder ago

  NGU-Intern søkefunksjon fant IKKE «NGU-dagen»?
  T.A. Torp

 • comment-avatar
  J.Andersen 8 måneder ago

  Jaha. Hvorfor ikke følge normal nomenklatur på beskrivelser av mineralogien i en gitt enhet?

  `-En pegmatittgang med mye rosa kalifeltspat og litt grå kvarts kutter foliasjonen i en foliert, granittisk gneis.`

  Rett er:
  En grå kvarts og rosa Feltpat førende pegmatittgang kutter foliasjonen i en foliert granittisk gneis.

  Det mineralet det er minst av i enheten settes først osv.

 • X