Glad for kartlegging

Det ligger store verdier under bakken i Vesterålen. Nå satser fylkeskommunen på kartlegging.

Regionrådsleder Siv Dagny Aasvik (Ap) er glad fylkeskommunen legger en halv million i videre mineralleting i Vesterålen. Det skriver Vol.no
Fylkesrådsleder Thomas Nordvoll (Ap) kritiserte regjeringen da han la fram satsingen til Nordland fylkeskommune, og mener regjeringen svikter fylket når det  ikke gis penger til kartleggingen av verdiene i fjellheimen i Nordland.
– At man har kartlaget hva som finnes er en forutsetning for å skape næring og arbeidsplasser. I utgangspunktet vet vi at fjellene i Nordland inneholder store verdier. Derfor var det særdeles dumt at regjeringen for tredje år på rad har kuttet de 25 millionene Norges geologiske undersøkelse (NGU) trenger for å gjøre jobben. Fylkesrådet mener det er så viktig å få kartlagt disse ressursene at vi har bevilget penger til NGU fra en stadig mer slunken fylkeskasse. Det har vi gjort i mange år, men særlig fra 2015 av. Vi har planer om å følge opp også i år, sier han og utdyper:
– Vi vet at verden trenger stadig mer mineraler og metaller til å lage batterier til elbiler, datamaskiner og mobiltelefoner. Grafitt er et viktig råstoff i denne sammenheng. Vi vet også at grafitten vi finner i Nordland er av svært høy kvalitet. Derfor bevilger vi penger til undersøkelse av grafitten i både Vesterålen og Lofoten, men det er skuffende at regjeringen ikke vil være med, sier han videre.
Les hele saken på Vol.no

X