Gledens dag for Finnmark

NHO håper på at oppbyggingen av en ny kobbergruve i Repparfjord kan komme raskt i gang, slik at ansatte fra Sydvaranger-konkursen kan få mye jobber.

NHO Finnmark er fornøyd med at Miljøverndirektoratet etter fire års behandlingstid nå har gitt Nussir AS utslippstillatelse for sjødeponi i Repparfjorden, heter det i en pressemelding fra NHO.
– Dette betyr at alle faginstanser har vurdert saken grundig slik at allmennheten kan være trygg for at dette er i samsvar med all lovgivning, sier regiondirektør Marit Helene Pedersen og styreleder Arvid Jensen gjennom pressemeldingen.
Les også: Miljødirektoratet tillater gruvedrift
– Videre er det å håpe at investorer nå vil se på prosjektet slik at en raskt kan komme i gang med forberedende virksomhet. – Vi har nå mange arbeidsledige etter konkurs i Sydvaranger Gruve og vårt håp er at gruvearbeidere fra Finnmark med den særegne arktiske kompetansen kan arbeide innen eget fylke. På den måten kan vi beholde kompetent arbeidskraft i Finnmark som kan bidra til etableringen i Kvalsund, sier Pedersen.
151209 mpedersen-x711
– Dette er en viktig beslutning både for Nussir ASA, Kvalsund kommune og for norsk bergindustri, sier adm. dir. Øystein Rushfeldt, og han påpeker at selskapet har mål om å etablere en lønnsom og langsiktig hjørnesteinsbedrift i Kvalsund og Vest-Finnmark med fokus på å nytte de beste tilgjengelige miljøløsninger og utvise et tydelig samfunnsansvar.
Rushfeldt påpeker at Nussir i sitt videre arbeid vil søke å forankre kriterier for oppfølging og overvåking av deponiet i en tett dialog med andre brukere av fjorden.
– Vi gleder oss sammen med lokalsamfunnet i Kvalsund, som i mange år har jobbet intenst sammen med Nussir for å få prosjektet i havn gjennom en bredt anlagt og demokratisk forankret prosess, sier bergingeniøren.
Rushfeledt sier videre at selskapet nå  kan gå i gang med den videre utviklingen av prosjektet frem mot produksjon, og at prosjektet vil bidra til at Norge igjen blir produsent av det viktigste metallet for å muliggjøre overgangen til et mer klimavennlig samfunn med redusert bruk av fossil energi.

X