Grønne mineraler på dagsorden

Grønne mineraler på dagsorden

Sikker tilgang til en lang rekke mineralske råstoffer er avgjørende for ethvert grønt skifte.

I den norske berggrunnen finnes råstoffene til solceller, el-biler, vindmøller og nanoteknologi. De grønne mineralene er blant temaene på NHOs årskonferanse i dag 5. januar.
Utvikling av ny teknologi er avgjørende for at Norge og resten av verden skal nå klimamålene i Paris-avtalen, men det krever tilgang til mange flere råstoffer enn vi har trengt hittil. Det er en kjempemulighet for norsk industriutvikling. Norge har råstoffene, teknologien og kompetansen til å utvikle den internasjonale mineralnæringen ytterligere.
Karen Hanghøj, Managing Director ved EIT RawMaterials, vil belyse temaet under NHOs årskonferanse som har fått navnet Made in Norway – på jobb for en grønn hverdag.

Stein Lier Hansen, NHO, holder åpningsfordraget på NGFs Vinterkonferanse den 9.-11. januar i Oslo: The green shift – opportunities to seize, the role of geoscience

Norge i førersetet?
Behovet for mineraler er sterkt økende. Befolkningsvekst, velstands- og teknologiutvikling skaper et stadig voksende mineralmarked. Miljøvennlig industri er avhengig av råstoffer som er produsert på en bærekraftig måte. Det kan den norske mineralnæringen tilby verdens markeder i årene framover.
– Norge har svært gode kort på hånden i utviklingen av framtidens mineralnæring. Vi har lang erfaring med naturressursforvaltning, et av verdens strengeste miljø- og HMS-regelverk samt høy kompetanse i befolkningen, sier generalsekretær i Norsk Bergindustri, Elisabeth Gammelsæter.
Hele landet i bruk
– Mineralnæringen tilbyr langsiktige, lønnsomme, private industriarbeidsplasser med solid distriktsforankring, men det krever politiske prioriteringer. Myndighetene må sende tydelige signaler til bransjen og internasjonale investorer for å styrke vår internasjonale konkurransekraft, sier Elisabeth Gammelsæter.
Norge og Europa for øvrig importerer svært mye av mineralene som brukes. Økt selvforsyning er et naturlig mål.
– Om vi virkelig mener at vi skal gjennomføre et grønt skifte må Europa sikre langsiktig og miljøvennlig tilgang til mineralske råstoffer. Norge kan ta en viktig posisjon i denne utviklingen, en posisjon som vil styrke lokalsamfunn i hele landet og gi noe av svaret på hva vi skal leve av i tillegg til oljen, sier Elisabeth Gammelsæter.

X