Grønt skifte i full gang

Grønt skifte i full gang

Elisabeth Gammelsæther utforderer mineralindustrien til å bli bedre til å vise frem sine bærekraftige sider.

Vi blir stadig minnet på at vi utvinner ikke-fornybare ressurser, at mye deponeres og at arealer beslaglegges. Det er sant, men dette forteller bare en liten del om hva den norske bergindustrien egentlig handler om. Det gjøres mye godt arbeid i bransjen for å nå målet om å bli verdens mest miljøvennlige mineralnæring; arbeid som sjelden gjøres kjent utenfor anleggene. Jeg utfordrer med dette bergindustrien til å bli bedre til å vise fram alt det gode bærekraftarbeidet som finnes i bransjen. Det er nok av gode historier, vi må bare huske å fortelle dem.
La meg ta et eksempel. Forleden arrangerte Norsk Bergindustris drifts- og vedlikeholdskomite sin andre årlige workshop. Deltakerne ble ønsket velkommen til Velde Pukk i Sandnes hvor de ved selvsyn fikk se hva langsiktig, miljørettet pukkverksdrift kan bety. Velde har bygget et gjenvinningsanlegg der massene får nytt liv etter et par runder i anlegget hvor de blir kontrollerte og sorterte før nye oppgaver venter for masser som ellers ville blitt deponert, og i tillegg er energiforbruket og CO2-utslippene langt lavere enn ved bruk av «jomfruelige» masser. De besøkende fikk godt innblikk i prosessene, så godt at de kunne løse en case-oppgave om hvordan Velde kunne bli enda bedre når anlegget skal optimaliseres ytterligere. Tydelig miljøbevissthet, åpenhet og vilje til å lære av hverandre er et godt utgangspunkt for å møte framtiden.
Blant våre medlemsbedrifter er det mange lignende historier. Jeg ønsker at flere av dem når et større publikum. Det ligger et element av selvransakelse i dette. Industrien får det ryktet den fortjener. Om vi som bransjeforening og alle som jobber ute i bedriftene ikke klarer å nå ut til naboer, venner, lokalpolitikere og storsamfunnet med noen av de gode eksemplene, kan vi ikke forvente at omverden skal endre sitt inntrykk.
Andre industrier med et vanskeligere utgangspunkt enn oss har lenge fortalt historier om seg selv slik de selv vil høre dem. Oljeselskapene snakker for eksempel aldri om olje og gass til bruk i forbrenningsmotorer, til tross for at det faktisk er det petroleum benyttes til. De forteller heller om høyteknologi, sin rolle som samfunnsaktør og «morgendagens helter». På samme måte kan ikke bergindustrien forvente at snakk om pukk, tilslag, blokkstein og deponi vinner folkets hjerter. Vi må i stedet snakke om alt det fantastiske som blir bygget og produsert av mineralske råstoffer. Fortell om el-biler fulle av norsk grafitt, solcellepaneler med norsk kvarts, vakre byggverk kledd med norsk skifer og veier bygget av resirkulert asfalt. For oss som jobber i bergindustrien er dette åpenbart, men forvent aldri at naboen vet hva som gjøres for å styrke bærekraften i den norske mineralnæringen.
Gjør som Egil og de andre hos Velde Pukk: Inviter alle som er interessert, vis frem hva som gjøres, fortell og være stolte av at industrien i mange tilfeller ligger foran myndighetene. På samme måte som natursteinsbransjen ønsker strammere miljøkrav av offentlige innkjøpere, står pukkbransjen klar for tøffere forventninger i håndbok N200 om veibygging. Men det er det alt for få som vet. Gå ut, spre det glade budskapet og vis at bergindustrien tar miljø og bærekraft på alvor!
Elisabeth Gammelsæter,
Generalsekretær i Norsk Bergindustri

X