Gruvemøte på Røros

Onsdag samles medlemmene i Hovedutvalg for næring i Trøndelag fylkeskommune på Røros, for å diskutere prosjektet «Geologiske ressurser i Trøndelag».

Næringspolitikerne i Trøndelag fylke skal diskutere hvordan fylket skal legge forholdene til rette for gruvedrift, skriver Rørosnytt. Møtet skjer samtidig med at North Atlantic Minerals jobber med å hente inn investorer til å starte ny gruvedrift i Rørosområdet.

Nå ønsker fylkespolitikerne å kartlegge mineralressursene i Trøndelag og mulighetene for utvinne dem, samt utvikle en bærekraftig forvaltning av ressursene.

Prosjektet er kostnadsberegnet til kr 5.600.000.

Nestleder i Høyres gruppe i fylkestinget Henrik G. Kierulf (H), er svært godt fornøyd med at denne saken kommer opp nå.
– Dette er en viktig seier for oss, fordi dette programmet imøtekommer mange av de tingene vi har vært opptatt av, knyttet til kartlegging av ressurser, utnyttelse av ressursene, kobling av næringsliv og kompetansemiljøer og ikke minst at dette gjøres av fagmiljøet ved NGU. Fylkeskommunen skal bruke 5,6 millioner kroner i prosjektet, sier Henrik G. Kierulf til Rørosnytt.

X