Har undersøkt 31 gruver31 gruver i 9 land som blir drevet av 12 canadiske gruveselskaper har blitt analysert av Responsible Mining Index (RMI).

Har undersøkt 31 gruver

En ny analyse viser at 12 canadiske gruveselskaper utøver "weak disclosure of environmental, social and governance information".

Et av hovedfunnene i den nye rapporten fra Responsible Mining Index (RMI) at gruveselskapene ikke er flinke til å rapportere informasjon om sine egne operasjonene til offentligheten.

«Sustainability reporting is the exception rather than the norm,» heter det. «The reasons for the generally weak disclosure practices appear to stem largely from capacity constraints, non-prioritisation of ESG reporting, and concerns about confidentiality.» ESG = Envionmental, Social and Governance data.

RMI er en index som som på en enkel måte forteller om de internasjonale gruveselskapene oppfører seg ordentlig (geo365.no). Verken Norge, Sverige, Finland eller Danmark (Grønland) er foreløpig med på indeksen. Med unntak av Sveits og Storbritannia gjelder dette også resten av Vest-Europa.

RMI-indeksen viser på en lettfattelig måte om gruveselskapene er opptatt av for eksempel arbeidsbetingelser, det ytre miljøet, økonomisk utvikling lokalt og om forholdene på vertsstedene.

«The study also identified a lack of consistent, company-wide approaches to site-level disclosure: companies that disclose ESG data at one site may show much weaker disclosure at other sites. Even for basic data such as workforce composition, site-level disclosure practices can vary widely within a company.»

» The weakest results of the study were those relating to working conditions, with the three worker-related indicators being among the four lowest-scoring ones in the study. For example, many companies are not able to demonstrate that they ensure the provision of appropriate safety equipment for all workers, or that they have effective grievance mechanisms in place for their workforce.»

Rapporten kan lastes ned her.

 

 

 

 

 

X