Havbunnsminerallov iverksatt Det er langt fram til marin gruvedrift i norske farvann. Men nå er havbunnsmineralloven på plass. Foto: MAREANO

Havbunnsminerallov iverksatt

Loven om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen trådte i kraft 1. juli.

1. juli trådte havbunnsmineralloven i kraft.

Den nye loven om mineralvirksomhet på norsk sokkel legger til rette for en ny næring som kan bidra til fremtidig verdiskaping gjennom utvinning av havbunnsmineraler.

– Utvinning av havbunnsmineraler vil kunne bli en sentral næring i Norge. Mineralene som finnes på havbunnen er viktige for teknologier som skal ta oss inn i fremtiden. Slike mineraler brukes blant annet i mobiltelefoner, vindmøller, elektriske biler og solcellepaneler, uttalte daværende olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP) da lovforslaget ble lagt frem i juni i fjor.

Regjeringen skriver videre i pressemeldingen at loven legger til rette for kommersiell undersøkelse etter og utvinning av mineralforekomster på norsk sokkel.

Sameksistens med annen virksomhet skal ivaretas, og verdiskapingen fra mineralressursene skal skje innen forsvarlige og bærekraftige rammer.

Les også: Vil fremme gruvedrift på havbunnen (geoforskning.no)

X