Høst i Rogaland

Høst i Rogaland

Torsdag og fredag er det Høstmøte i Norsk Bergforening og Norsk Bergindustri. Vårt største bergverksfylke er vertskap.

Rogaland er vårt desidert viktigste mineralfylke. Det ble i 2014 produsert mer enn 20 millioner tonn stein og mineraler til en verdi av mer enn 2,1 milliarder kr. Hele 850 personer var sysselsatt i bergverksbransjen i dette fylket. Med bruk av prosentregning kan vi da finne ut at 20 % av den nasjonale tonnasjen, 16% av de nasjonale verdiene og 14% av bergverksbransjens ansatte kommer fra Rogaland.
Derfor er årets Høstmøte i regi av Norsk Bergforening og Norsk Bergindustri lagt til nettopp Rogaland.
Bedriftsbesøk hører selvsagt med: Ett går til pukkverkene på Tau og i Jelsa og ett går til Titania, Lundhs natursteinsbrudd og Velde pukk. Tallene og prosentverdiene over refererer seg til mineralstatistikken for 2014. Noen statistikk for 2015 foreligger foreløpig ikke. Og det til tross for at vi allerede er kommet langt ut i september. Hmmm…

X