Høstmøte i Stavanger

Høstmøte i Stavanger

I år er Stavanger arena for bergforenings Høstmøte. I forkant av møtet blir det anledning til ekskursjoner til flere av bergverksbedriftene i fylket.

Tradisjon tro avholdes generalforsamlingen til Norsk Bergforening på høstmøtet til Norsk Bergforening og Norsk Bergindustri.
Høstmøtet holdes 12.-14. oktober i Stavanger. Informasjon om høstmøtet med link til påmelding finner du her.
Norsk Bergforening vil holde sin generalforsamling torsdag 13 oktober kl. 1730. Innkalling med agenda sendes ut to uker før generalforsamlingen.
Ifølge vedtektene til Norsk Bergforening kan medlemmer sende inn egne forslag til saker som skal behandles på generalforsamlingen, forslag må være styret i hende 1 måned før generalforsamlingen. Det kan kun treffes vedtak i saker som er nevnt i innkallingen. Medlemmer får frist til tirsdag 13. september til å sende eventuelle saker til post@bergforeningen.no .
På høstmøtet har det også vært tradisjon med utdeling av Bergmannstaven. Styret ønsker forslag til kandidater til årets stav.
Forslag kan sendes inn her: http://norskbergforening.no/bergmannstaven/ eller sendes til post@bergforeningen.no. Frist til å sende forslag er 16. september.

X