I bresjen for bærekraftig virksomhet

I bresjen for bærekraftig virksomhet

Ved å slå sammen to giganter ønsker Metso Qutotec å bidra til å transformere mineralbransjen.

Metso Minerals og Qutotec er slått sammen til ett selskap med 15 000 ansatte i over 50 land. Det nye selskapet har hovedkvarter i Finland og en samlet omsetning på 4,2 milliarder euro.

Metso Qutotecs virksomhet omfatter leveranser til oppredning og gjenvinning.

Selskapet tilbyr således sine kunder knuse- og silingsutstyr for produksjon av aggregater samt utstyr og løsninger for mineralforedling, raffinering av metaller, kjemisk prosessering og gjenvinning av metall og avfall.

I en pressemelding heter det at «Metso Outotec samler en lang historie med teknologisk ledelse, kundefokus og dyktighet innen tjenester, og utnytter styrkene til begge selskapene. Fordelene for kunder og andre interessenter er uovertruffen i bransjen: komplett tilbud som spenner fra malmkropp til metall, omfattende globalt servicenettverk og betydelige investeringer i FoU, slik at selskapet kan lage bærekraftige teknologier til fordel for kundene».

Videre fremholder ledelsen at «den økende interessen for miljøet og virkningene av klimaendringer, urbanisering, synkende malmkvaliteter og elektrifisering tvinger tradisjonelle næringer som aggregater, mineralforedling og metallforedling til å drive disse næringene mot en ansvarlig bruk av verdens naturressurser».

 

X