Igrenes gassprøver forsvunnet

Igrenes gassprøver forsvunnet

Laboratoriet i Nordnorge venter fortsatt på gassprøvene fra Igrenes i Mora. Igrenes, Post Nord og laboratoriet klarer ikke å spore forsendelsen.

Under produksjonstesten i Mora ble det tatt prøver av gassen for videre analyse. Prøvene har enda ikke kommet frem til laboratoriet i Nordnorge. Til sammen er seks prøver sporløst forsvunnet.
Mandag 16. mai ble prøvene overlevert det lokale postbudet for transport til laboratoriet i Nordnorge.
Prøvene ble tatt i tatt i et 220 meter borehull som nå er plugget.
– Avsikten med att analysera dessa prover genom auktoriserat laboratorium är att dels kunna mäta förekomsten av andra gaser än endast metan och etan och genom isotopanalyser söka fastställa gasens ursprung, dvs var i det underliggande berget gasen produceras, sier Mats Budh, ved i Igrene som er overbevist om at det er en djuiupgass, en gass fra jordas indre, og ikke fossil gass.
Om prøvene er borte så kan nye prøver først tas når Igrene aktiverer et 700 meter dypt produksjonshull 70 meter fra 220 metershullet.

-Det innebär att vi måste avvakta ytterligare cirka fyra veckor, sier Mats Budh.

Les saken i dt.se: Irenes gasprop på villivägar.

Newer Post
Older Post
X