Ikke egnet for deponiFjellhallene som planlegges sprengt ut i Raudsand er 25x50x300 meter store og skal plasseres parallelt med en senteravstand på 75 meter. Adkomst til hallene er via en ca. 1 kilometer lang tunnel fra industriområdet ved Raudsand. Illustrasjon: Bergmesteren Raudsand AS

Ikke egnet for deponi

En ny rapport konkluderer med at lagring av avfall i fjellet på Raudsand i Nesset ikke er trygt.

Det vil medføre høy risiko å legge et nytt deponi til det gamle gruveområdet Raudsand i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Det er konklusjonene i en ny rapport, skriver nrk.no.
Raudsand er et av to steder som vurderes som lagringsplass når det nåværende deponiet på Langøya i Oslofjorden blir fullt innen midten av neste tiår.
Rapporten påpeker at det er flere kilometer med tunneler i det gamle gruveområdet, og det har blitt målt gassutvikling i gruvegangene. Ved en eventuell eksplosjon kan hele gruven kollapse i et «worst case scenario».
– Gassforekomsten er i seg selv nok til å rope et stort «varsko», sier Ola Øverlie, pensjonert gruveingeniør og én av bidragyterne til rapporten.
I området ligger det også avfall fra tidligere drift fra aluminiumsindustrien og bedriften AluScan, som i 2003 ble dømt for alvorlig miljøkriminalitet. Avfallet kan reagere med vann og produsere eksplosiv gass som metan, hydrogen og fosfin, står det å lese i rapporten.
Rapporten hevder det både er problematisk å sette i gang et utbyggingsarbeid grunnet dagens tilstand i området, samt mange faremomenter knyttet til fremtidig lagring.
Les hele saken på nrk.no

X