-Ikke langsiktigGeofysiske metoder der det gjøres målinger med bruk av fly og helikopter er vanlig i NGUs malmletingsprogram. Nå blir det bråstopp i innsamlingen av nye data. Foto: NGU

-Ikke langsiktig

Negative signaler å sende til norsk mineralnæring sier Tekna.

Dette betyr at all leting med fly og helikopter stopper. Oppsigelser kan også komme i kjølvannet av at de mister støtten.
Til tu.no sier direktør for samfunnspolitikk, Terje Sletnes at «det er et paradoks at vi ikke tenker langsiktig industriutvikling på land når oljevirksomheten på sikt vil kaste mindre av seg».  De fremhever at det er viktig for utviklingen av nye næringer som solcelle- og batteriteknologi at nye mineralforekomster kartlegges og utvikles. Dette kan drive potensielle investorer vekk fra Norge.
Ifølge Tekna er det i dag drift i forekomster verdt over 700 milliarder kroner – hvor kartlegging fra NGU har spilt en viktig rolle. Over 1500 årsverk er sysselsatt i disse virksomhetene, og forekomster med en verdi på ytterligere 300 milliarder kroner er kartlagt men ikke i drift. Hvilke av disse forekomstene som skal utvikles vurderes enkeltvis, og her er videre undersøkelser og kartlegging viktig. Ikke minst er kompetansen som er oppbygd over lengre tid skjør – det tar kort tid å miste kompetanse, som man har brukt lang tid på å opparbeide seg.

Fra arkivet:
NGU i hardt vær
Kartlegging er viktig
NGU lite fornøyd med kutt
Kilde: tu.no

X