Investerer milliarder og utvider sinkproduksjonenFoto: Boliden

Investerer milliarder og utvider sinkproduksjonen

For ti år siden var Boliden Odda AS truet med nedleggelse. En snuoperasjon den gang, og økte investeringer gjør at produksjonen ved sinkverket skal økes betydelig i løpet av få år.

Det svenske konsernet Boliden har vedtatt å investere i en utvidelse av sinkverket Boliden Odda AS.

– Dette er en av de største investeringene i Bolidens historie. Vi setter en ny standard for sinksmelting både når det gjelder bærekraft, ytelse og kostnadseffektivitet, uttaler Mikael Staffas, konsernsjef i Boliden, i en pressemelding.

Investeringen er på totalt 700 millioner euro. Ifølge Boliden vil investeringen bety en økning i den årlige produksjonskapasiteten fra dagens 200 000 tonn sink, til 350 000 tonn i løpet av få år. Hoveddelen av investeringen vil bli gjennomført i løpet av 2022-23.

Ranveig Capjon, økonomisjef ved Boliden Odda AS. Foto: privat

– Vi blir forsynt med råvarer internt i Boliden-konsernet, men også fra leverandører fra resten av verden, sier Ranveig Capjon, økonomisjef ved Boliden Odda AS.

Den totale produksjonen av sink på verdensbasis var 13,7 millioner tonn i 2020, og Kina er det største produsentlandet (Statista.com).

Nye anlegg

Investeringen inkluderer også flere nye anlegg ved Boliden Odda. Det skal blant annet bygges en ny røsteovn, nytt svovelsyreanlegg, elektrolysehall, og utvidelse av støperi og kaiinfrastruktur.

Utvidelsen innebærer økt grad av digitalisering og automatisering, og sinkverket er innvilget støtte på 341 millioner kroner fra Enova for å ta i bruk ny produksjonsteknologi. I tillegg må strømnettet oppgraderes betydelig.

– Når utbyggingen starter må forsyningen av strøm inn i området forsterkes. Både Statnett og Odda Energi vil få store oppdrag i den forbindelse, sier Ranveig Capjon.

Boliden Odda (tidligere Norzink), norsk industriselskap grunnlagt i 1924 som Det Norske Zinkkompani av et belgisk gruveselskap (Compagnie Royale Asturienne des Mines). Selskapet tok i 1976 navnet Norzink, og produserer sink, svovelsyre, kadmium og kobbersement. I 2001 ble Norzink overtatt av finske Outokumpu, som moderniserte fabrikken og i 2004 solgte selskapet til svenske Boliden, og Norzink fikk navnet Boliden Odda AS. Boliden eide tidligere (1964–2001) halvparten av aksjene i Norzink i samarbeid med britiske eiere (blant andre Rio Tinto fra 1989). Kilde: SNL.no.

X