Ja til driftshvileStyret i Store Norske foreslår at Svea Nord legges i driftshvile. Men først må eieren (den norske stat) godkjenne planene.

Ja til driftshvile

Regjeringen sier ja til Store Norskes planer om å innføre inntil tre års driftshvile i Svea. Produksjonen i Gruve 7 øker ved å gå over til 2 skift.

Dette er positive nyheter. På bakgrunn av de lave kullprisene vi har nå og Store Norskes økonomiske situasjon, er driftshvile i Svea og to skift i Gruve 7 den best mulige løsningen. Vi er glad for at vår eier legger til rette for at dette kan gjennomføres, sier administrerende direktør Wenche Ravlo.
Regjeringens forslag innebærer at Store Norske i løpet av 2016 starter forberedelse til driftshvile i Svea og Lunckefjell fra årsskiftet 2016/2017. Planen er at driftshvile kan opprettholdes i inntil tre år, i påvente av at kullprisene skal bedre seg.
Etter at det siste panelet i Svea Nord er utdrevet våren 2016, vil det ikke være gruvedrift i Svea før Lunckefjell-gruven eventuelt åpnes igjen. Mer enn halvparten av kullet i Lunckefjell er av metallurgikullkvalitet, tiltenkt som råstoff i metallproduksjon og ikke til produksjon av energi.
Store Norske tar sikte på å innføre to skift i Gruve 7 fra andre kvartal 2016. Selskapets vurdering er at økt virksomhet i Gruve 7 er nødvendig for å ta vare på virksomhetskritisk kompetanse under driftshvilen i Svea, samt at overgang til to skift i dagens situasjon vil bedre lønnsomheten i Gruve 7. Drift i Gruve 7 sikrer kullforsyningen til energiverket i Longyearbyen, mens 80 prosent av uttaket vil gå til industriell anvendelse.
Forslaget til regjeringen innebærer at Store Norske for 2016 tilføres 110 millioner kroner knyttet til nødvendige investeringer og arbeidskapital samt førtidspensjon for den eldste gruppen arbeidstakere med lang ansiennitet som mister jobben. Beslutningen om kapitaltilførsel forutsetter samtykke fra Stortinget tidlig i 2016.
Regjeringen varsler også at det vil bli nødvendig med ytterligere finansiering knyttet til gjennomføring av driftshvilen fra 2017, avhengig av utviklingen i kullprisene og selskapets økonomiske situasjon. Anslått årlig kapitalbehov for dette antas å utgjøre 145 millioner kroner.
– Gjennom regjeringens forslag opprettholdes ca. 100 arbeidsplasser på Svalbard, og arktisk gruvekompetanse kan beholdes i selskapet. Dette er viktig for lokalsamfunnet i en nødvendig omstillingsperiode, og er også avgjørende for selskapets muligheter til å utvikle ny virksomhet, sier Wenche Ravlo.
Store Norske har også foreslått statlig medvirkning til planene om utvikling av ny næringsvirksomhet med utgangspunkt i selskapets infrastruktur og kompetanse på Svalbard. Dette er ikke omfattet av forslaget til regjeringen. Forretningsutvikling vil uansett være et viktig satsningsområde for selskapet.

X