Jakter gull i Etiopia Akobo Minerals ønsker å hente inn 10–20 millioner i forkant av børsnoteringen, og vil trenge ytterligere 20- 40 millioner for å starte en fullskala produksjon av det mest lovende funnet Foto: Marius Frang

Jakter gull i Etiopia

Investeringer på 30 millioner kroner kan gi milliardgevinst på gullforekomster i Etiopia.

– Dette kan være et megafunn, sier styreleder og initiativtager i Akobo Minerals AB, Hans Olav Torsen (74) til DN («Tror  på gullfunn for milliarder«).

Etno Mining er driftsselskapet i Etiopia, som er eid gjennom norske Abyssinia Resource Development, som igjen er heleid av svenske Akobo Minerals. Akobo er planlagt børsnotert i Sverige til høsten. Sammen med Bjørn Anders Fossum eier Hans Olav Torsen omtrent 20 prosent av Akobo Minerals.

Siden 2009 har selskapet lett på et konsesjonsområde 36 kvadratkilometer større enn Drammen kommune. Med penger fra børsen skal selskapet starte prøveboringen og håper å utvinne gull fra sent neste år. i hht. avisen.

– Vi har konsesjon til utvinning langt utover det vi har mulighet til å utvinne i den nærmeste fremtid. Vi forventer å utvinne gull for mange milliarder kroner, sier Torsen.

Estimatene for de to største funnene til nå er på henholdsvis 300.000 unser og 53.000 unser. Med pris 1370 dollar per unse er det 3,4 milliarder kroner og 620 millioner kroner. Det spesifiseres at estimatene er spekulative, men konservativt anslått, ifølge DN.

Til avisen forteller Torsen at de forventer å begynne utvinningen av gull mellom 2020 og 2021.

 

 

X