Kan forsinke Engebø-prosjektet Skisse av det kommende prosessanlegget ved Førdefjorden. Illustrasjon: Nordic Mining

Kan forsinke Engebø-prosjektet

Nordic Minings partner Barton Group har trukket seg fra avtalen om kjøp av granat. Det kan forsinke fremdriften i prosjektet.

Nordic Mining opplyser i en børsmelding 26. februar at amerikanske Barton Group trekker seg fra kjøpsavtalen som ble inngått i 2017.

Avtalen gjelder avtak av granat fra den fremtidige produksjonen ved Engebøfjellet. Barton er også aksjonær i selskapet.

– Det er beklagelig at samarbeidet med Barton avsluttes. På dette tidspunktet kan vi ikke utelukke at tidslinjen for å realisere Engebø-prosjektet kan bli påvirket, uttaler konsernsjef Ivar Fossum.

– Vi vil vurdere tidsplaner og foreta nødvendige prioriteringer for å sikre produktavtak og finansiering for utbygging.

Forrige måned publiserte selskapet en mulighetsstudie (Definitive Feasibility Study) for gruveprosjektet i Sunnfjord kommune i Vestland, som demonstrerer at rutilforekomsten etter alle solemerker er liv laga.

Noe av det som gjør Engebø-forekomsten unik og økonomisk lønnsom, er kombinasjonen av høye gehalter av rutil (TiO2) og granat, henholdsvis 3,6 og 44,5 prosent for den målte ressursen på 29,2 millioner tonn malm.

Indikert og antatt ressurs er på henholdsvis 104 og 254 millioner tonn.

X