Kan tjene 4 milliarder

Kan tjene 4 milliarder

Eierene av Nordic Mining kan tjene 4 milliarder på gruveprosjektet viser beregninger med en sannsynlig pris på rutil.

Dette kan føre til 25 millioner ekstra skatteinntekter til kommunene.
– Vi har beregnet den samlede lønnsomheten til bedriften i alle di årene den er i drift. Når det gjelder Nordic Mining er driftsperioden på 50 år, og da blir inntjeningen på om lag fire milliarder kroner. Da er alle kostnader og skatt trekt ifra, sier seniorforsker Håkon Hynne i SINTEF til nrk.no
Vil gi store ringvirkninger
Dette er det ikke bare aksjonærene i Nordic Mining som vil tjene godt på, men det vil også komme lokalsamfunnet til gode blant annet gjennom økte skatteinntekter. Aktiviteten i Nordic Mining kan gi 25 millioner kroner i økte skatteinntekter til kommunene i året,  men prosjektet vil også ha store, positive ringvirkninger for lokalsamfunnet gjennom sysselsetting og konsumvirkninger.
Fossum er forsiktig
Adm. dir. i Nordic Mining, Ivar Fossum, er mer forsiktig.
– De foreløpige kalkylene ser bra ut, men vi tar ikke noe for gitt. Prisene på rutil svinger, og vi er veldig ydmyke overfor oppgaven som står foran oss. Vi ønsker å bli så robust som mulig for også å kunne tåle perioder med lavere priser, sier Fossum til nrk.no
Les hele saken på nrk.no

X