Kobberdrift siden 1300-talletVi har lenge trodd at Kvikne Kobberverk var det eldste kobberverket her i landet. Men nå har arkeologer gjort utgravninger som tyder på at de eldste kobberverkene er minst 300 år eldre. Foto: Hafdan Carstens

Kobberdrift siden 1300-tallet

Uttak av kobbermalm begynte lenge før oppstarten på Kvikne og Røros på 1600-tallet. Ny kunnskap viser at det første kobberverket er 300 år eldre.

– Så langt har vi tre C14-dateringer fra dette stedet i Meråker, og de spenner fra slutten av 1100-tallet til godt utpå 1300-tallet. Derfor er vi ganske sikre på at dette kobberverket var i drift rundt år 1300, sier Lars F. Stenvik ved Vitenskapsmuseet i Trondheim til nrk.no.
Arkeologen Stenvik viser til funn ved elva Kopperåa.
– Jeg kom over en gammel skriftlig kilde fra 1674 som nevner «Kopperå-broen». Ettersom første leddet i stedsnavnet Kopperrå har med kobber å gjøre, var det nærliggende å tenke at de har drevet med kobberutvinning tidligere enn det vi før har vært klar over, sier Stenvik til nrk.no.
Han ba lokalhistorikere ta en tur langs elva Kopperåa for å se om de kunne finne spor etter kobberutvinning.
Tidligere har kobberverk i Norge blitt tidfestet ut fra gamle dokumenter. Kongebrev, mutingssedler og andre skriftlige kilder, men i følge arkeologene betyr dette at det eldste kjente kobberverket i Norge lå i Meråker i Nord-Trøndelag, og at verket var i drift over 300 år tidligere enn det man til nå har regnet som starten for kobberutvinninga i Norge, skriver nettavisen.

X