Kobberprisen øker

Kobberprisen øker

Det var ingen store endringer i metallprisene i februar, men kobberprisen økte med mer enn 5 prosent, skriver SGU.

«Prisutvecklingen på metaller kännetecknades under februari av mindre rörelser,» skriver sgu.se.

Priserna på basmetaller steg något medan järnmalm (fines) och guld och silver sjönk något. Metaller med en prisökning med mer än fem procent var koppar, platina och palladium.

Mindre kobber fra Chile

«En orsak till ökningen på koppar kan vara att Chile har producerat mindre koppar under senare tid.»

«Palladium fortsätter sin starka uppgång, mycket tack vare den ökande användningen av metallen i katalysatorer samt på grund av brist på utbud. Analytiker beskriver palladium som en speciellt metall med ”oelastiska” tillgångar eftersom palladium vanligtvis är en biprodukt av malmer som bryts för andra metaller, som platina och rodium.»

Les saken her. Der er det også lenker til grafene

X