Krever mer gruvedrift

Krever mer gruvedrift

Morten Smelror, direktør i Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) mener at vi må investere i gruver for å kunne satse på grønnere energi.

I et blogg-innlegg på geoforskning.no skriver Morten Smelror et skifte til en grønnere hverdag krever økt tilgang til en rekke mineraler og nye materialer.
Byggeklossene i den nye steinalderen er sjeldne mineraler som inngår i dagliglivets nye og smarte teknologiske løsninger og som er nødvendige for å produsere miljøvennlig energi.
Teknologiske paradigmeskifter gjennom vår historie har medført store forandringer i hvilke mineraler som har vært viktige for samfunnene, men som poeten Gene Dalby uttrykker det: «Samtiden er alltid steinalder».
Et krevende grønt skifte
Uten økt leting og ny gruvedrift vil en omlegging til en grønnere, mer miljøvennlig energiproduksjon være truet.
I dag dekker solenergi og vindmøller kun én prosent av verdens energibehov, mens vannkraft dekker omtrent syv prosent.
Hvis sol, vind og vann skal kunne erstatte energien produsert fra olje, gass og kull og fra atomkraft står vi ovenfor en ny steinalder.
Eksempelvis vil vi trenge 90 ganger mer aluminium og 50 ganger mer jern, kobber og ren kvarts for å kunne lage nok solceller og vindmøller.
For å kunne møte etterspørselen etter stål, aluminium og kobber må vi mer enn tredoble produksjonen av disse metallene fram mot 2050.
Rundt om på jorden finnes det tilstrekkelige store kvantum av de fleste metallene som kreves for et slikt paradigmeskifte.
Les hele bloggen på geoforskning.no
Noen må ha «tvisyn»
Dette paradokset kommenterer Steinar Jakobsen i et debatt-innlegg i Avisa Nordland der han kommenterer at dette nok vil falle tungt for brystet til mange tilhengere av «det grønne skiftet».

X