Kunnskap, ikke følelser

Kunnskap, ikke følelser

– Ved å si nei til sjødeponi sier regjeringen nei til å finne den mest miljøvennlige måten å deponere avgangsmasser på.

I Jeløya-plattformen har regjeringen vedtatt å ikke gi noen nye utslippstillatelser til sjødeponi for gruveavfall fram til 2021. – Dette er rein populisme. Alle avgjørelser om deponi bør være basert på kunnskap, ikke følelser, sier hovedtillitsvalgt i Titania Frank Toks til frifagbevegelse.no.

Han mener at å avfeie sjødeponi uten å utrede hvilke lokale alternativ for deponi som er mest miljøvennlig, er ren populisme.

– Dette bærer preg av et populistisk standpunkt som Venstre har fått igjennom i regjeringsforhandlingene. Det går på følelser, ikke faktabasert kunnskap, mener han.

Les hele saken på frifagbevegelse.no

X