Larvikitt til Shanghai og Dubai Foto: Mr. Tu (屠秋晨 )/Lundhs AS

Larvikitt til Shanghai og Dubai 

Om du besøker de to storbyene - se opp eller ned. Norges nasjonalbergart pryder nemlig fasade og gulv i de to asiatiske verdensmetropolene. 

Da selskapet Shanghai Oasis Investment Holding Group Co. Ltd skulle bygge nytt hovedkontor i Shanghai, valgte de norsk naturstein fra Lundhs AS til å pryde fasaden. Bygningen er 30 etasjer høy, og det ble totalt brukt 15 000 kvadratmeter med Lundhs Ocean fasadeplater til prosjektet.  

Det er totalt brukt 15 000 kvadratmeter Lundhs Ocean på skyskraperen i Shanghai. (Foto: Mr. Tu (屠秋晨 )/Lundhs AS)

Larvikitt er en sjelden dypbergart (monzonitt) som finnes i Vestfold og Telemark. Bergarten ble dannet for rundt 290 millioner år siden i forbindelse med vulkansk aktivitet i det geologene kaller Oslofeltet. Lundhs Ocean, som er brukt på skyskraperen i Shanghai, er hentet fra bruddet i Krukåsen, litt nord for Larvik. Steinen har et homogent utseende, med en grågrønn bakgrunn med små blåaktige feltspatkrystaller.  

Godt egnet til fasader 

– Lundhs Ocean er et materiale som er veldig godt egnet til kledning av fasader på bygninger. Steinen er homogen i forhold til farge, samt at den kan brukes til alle typer overflatebehandling. Materialet er kompakt med lav absorpsjon, slik at man ikke vil ha noen problemer med frost, fukt eller store temperatursvingninger, sier Jørn Østby, salgsdirektør i Lundhs. 

Lundhs Ocean har en grågrønn bakgrunn med små blåaktige feltspatkrystaller. (Foto: Mr. Tu (屠秋晨 )/Lundhs AS)

Østby forteller at det var etter anbefalinger fra Lundhs kunde i Kina, Shanghai Weiguang, at utbyggeren ønsket å bruke Lundhs Ocean, og valget var basert på steinens tekniske egenskaper og pris. Det var to kinesiske leverandører av den norske steinen til skyskraper-prosjektet, Weiguang Stone og Butian Stone. 

– En annen fordel med Lundhs Ocean er at blokkene kan sages i alle retninger. Det vil si at man lett kan finne blokker med egnete størrelser i forhold til panelene som er spesifisert, slik at man får svært lavt materialsvinn i produksjon. Lundhs Ocean kommer fra et meget effektivt brudd i Larvik, hvor man klarer å produsere og levere til store prosjekter på relativt kort tid, sier Østby,  

Fra Sirevåg til Dubai 

Da Fashion Avenue i Dubai Mall ble pusset opp ble det valgt Larvikitt til gulvet. (Foto: Lundhs /Morten Rakke)

Det er stein fra et av Lundhs vestligste brudd som preger gulvet i et kjøpesenter i Dubai. Fra bruddet i Sirevåg, i Rogaland, produseres Lundhs Antique, og det er denne steinen som ble levert i forbindelse med oppussingen av Dubai Mall. Lundhs Antique produseres fra den magmatiske bergarten anortositt i Egersundfeltet, og er preget av en variasjon av klare blå og lilla krystaller på brun bakgrunn. 

Egersundfeltet består i første rekke av anortositt, men det finnes også store felt med norittiske og mangerittiske bergarter. Feltet består av til sammen sju større «kropper» – eller intrusjoner – som grenser til hverandre. Alle disse har blitt dannet av smeltemasser (magma) på stort dyp i jordskorpa for nesten en milliard år siden. Av intrusjonene er det den nordligste («Egersund-Ogna massivet») som er den mest interessante for natursteinforekomster. Her finner vi en rekke små felt hvor feltspaten har det attraktive fargespillet. (Kilde: NGU)  

Til sammen ble det lagt 1100 kvadratmeter Lundhs Antique i polert overflate i kjøpesenteret. (Foto: Lundhs /Morten Rakke)

– Det var en lokal steinentreprenør, Dar Al Rokham, som installerte steinen. De ønsket å bruke Lundhs Antique i den nye avdelingen, Fashion Avenue, i kjøpesenteret. Vi hadde et godt samarbeid med prosjektlederen hos selskapet, og det ble lagt totalt 1100 kvadratmeter gulvfliser av Lundhs Antique i polert overflate, uttaler Jørn Østby.  

Larvikitt tas ut i store blokker. Her fra Lundhs steinbrudd nord for Larvik. (Foto: Njål Hagen)

 

X