Leter etter investorer

North Atlantic Minerals planlegger ny gruvedrift på Røros allerede i 2020. Nå er jakten på investorene igang.

Selskapet North Atlantic Minerals er iferd med å etablere seg på Røros. De vil ta ut 300 000 tonn zink, som ikke ble tatt ut under den historiske gruvedriften skriver rørosnytt.no. 
Ifølge selskapet er det 900 kvadratkilometer med lovende funn i området. Nordgruveområdet er hovedfokus, og ifølge en studie av NGU skal det dreie seg om større mengder zink og kommer enn tidligere anslag – opp mot 14,7% mer kobber og 68,5% mer zinc.
Selskapet har innhentet gruvelisenser i Hersjøområdet fra Holtålen kommune og sju letelisenser rundt Kongens gruve og Fjellsjøen, skriver rørosnytt.no. Selskapet har også hentet inn to lisenser for leting i forlengelsen v den som er antatt å være zink og kobberåren i Hersjøområdet.

X