Leverer tilbake utmål på Svalbard

Russerne leverer tilbake 12 utmål på Svalbard, men norske myndigheter tar ikke dette som et signal på at Russland planlegger å redusere kulldriften.

– Alt tyder på at selskapet Trust Arktikugol vil fortsette med kullvirksomhet i Barentsburg, sier avdelingsdirektør Peter Brugmans i Direktoratet for mineralforvaltning til NRK.
Russerne beholder 21 utmål i områdene rundt Barentsburg, Grumant og Pyramiden, selv om de kun har gruvedrift i Barentsburg. Sannsynligvis er det nok ressurser til enda 10-15 års drift i Barentsburg som årlig produserer omkring 100 000 tonn kull.

Les hele saken på nrk.no

X